trusted online casino malaysia

אריה

  • האריה הוא טורף גדול ממשפחת החתוליים. הוא חי בעיקר ביבשת אפריקה וגם בהודו.
  • האריה אוכל חיות שאוכלות עשב וגם פגרים של בעלי חיים.
  • בטבע, האריה חי בדרך כלל בין 12 ל-18 שנים, אבל בשבי הוא יכול לחיות אפילו 30 שנה.
  • האריות חיים בלהקות ומתקשרים ביניהם בעיקר בעזרת נהמות ושאגות. שאגה חזקה של אריה יכולה להישמע במרחק של 8 קילומטרים.
  • לנקבת האריה קוראים לביאה. האריה הזכר שונה מהלביאה בגלל הרעמה שמקיפה את ראשו וצווארו. היריון של לביאה נמשך כשלושה חודשים, ובסופו היא ממליטה שניים עד שישה גורים. לגור אריות קוראים כפיר.
  • האריות אינם פעילים במשך 20 שעות מתוך היממה. בדרך כלל הם נכנסים לפעילות לאחר שקיעת השמש, ואת הציד הם מבצעים עם שחר.

חיות נוספות