trusted online casino malaysia

דב

  • הדב הוא חיה גדולה בעלת פרווה וזנב קצר. כיום יש בעולם שמונה מינים של דובים, והם חיים בעיקר בצפון אמריקה ומעט באירופה. סוגי הדובים המפורסמים הם דב הקוטב, דב גריזלי ודב הפנדה, שחי בסין.
  • הדב הוא אוכל-כל, כלומר הוא אוכל גם צמחים וגם בשר, ויש לו חוש ריח מפותח במיוחד, הרבה יותר מחוש הריח של כלב.
  • הדב חי בין 25 ל-40 שנה.
  • הדובים חיים בדרך כלל לבד, ומתקבצים יחד רק אם האוכל שלהם מרוכז במקום קטן.
  • היריון של דובה נמשך חודשיים, ובסופו היא ממליטה בין גור אחד לשלושה גורים.
  • הדב נחשב לאחת החיות הטורפות המסוכנות ביותר לאדם, אבל על פי רוב הדב הוא בעל חיים ביישן.

חיות נוספות