trusted online casino malaysia

זברה

  • זברה היא חיה ממשפחת הסוסיים, והיא בעצם סוס לא מבוית. הזברה חיה ביבשת אפריקה.
  • הזברה צמחונית ואוכלת עשבים. אורך חייה יכול להגיע ל-25 שנים.
  • גובהה של זברה יכול להגיע ל-2 מטרים, ומשקלה הוא בין 200 ל-450 קילוגרם. היא יכולה להגיע למהירות של 70 קמ"ש.
  • הזברות חיות בעדרים, שנודדים כדי לחפש אוכל.
  • סימן ההיכר הבולט של הזברה הוא הפסים שמכסים את גופה. חוקרים התלבטו הרבה שנים אם מדובר על פסים שחורים על רקע לבן או על פסים לבנים על רקע שחור והגיעו למסקנה: הצבע המקורי של הזברה הוא שחור ועליו נוספו הפסים הלבנים. לכל זברה יש צורת פסים מיוחדת משלה, כמו טביעות האצבעות של בני האדם.
  • היריון של זברה נמשך כשנה, ובסופו היא ממליטה סייח אחד.

חיות נוספות