trusted online casino malaysia

נחש

  • הנחש הוא זוחל שאין לו ידיים ורגליים. בעולם קיימים כ-2,300 מינים של נחשים, מתוכם 700 ארסיים. הם חיים בכל היבשות, מלבד באנטרקטיקה. הנחשים מעדיפים ארצות חמימות, וכשהחורף קר מדי הם נכנסים לתרדמת חורף.
  • הנחש אוכל בשר. אין לו שיניים, ולכן הוא בולע את הטרף בשלמותו. הוא מעכל את האוכל לאט, ולכן אוכל לעתים רחוקות יחסית. רוב הנחשים יכולים לחיות בלי אוכל אפילו שנה שלמה.
  • הנחש ממשיך לגדול במשך כל החיים, ולכן הוא משיל את עורו כמה פעמים בשנה כי הוא נהיה קטן עליו.
  • לנחש אין אוזניים, והוא מריח בעזרת הלשון. הנחש לא יכול לעצום את עיניו והוא ישן עם עיניים פקוחות.
  • הנחש הארוך בעולם הוא האנקונדה, שאורכו יכול להגיע ליותר מ-8 מטרים. הנחש הקטן ביותר חי באי ברבדוס, ואורכו מגיע ל-10 סנטימטרים.
  • חלק מהנחשות משריצות נחשים חיים, וחלק מטילות ביצים שמהן בוקעים נחשים. בהטלה יכולות להיות בין 2 ל-100 ביצים.

חיות נוספות