trusted online casino malaysia

נמר

  • הנמר הוא טורף ממשפחת החתוליים. הוא חי בעיקר ביבשת אפריקה וביבשת אסיה.
  • הנמר אוכל חיות בגודל בינוני, עופות וזחלים, והוא צד חיות גם כשהוא לא רעב.
  • הנמר חי בדרך כלל 20 שנים.
  • אורכו של נמר בוגר הוא כ-2.2 מטרים, ומשקלו הוא בין 30 ל-90 קילוגרם. כשהוא רודף אחרי טרף, הוא יכול להגיע למהירות של 60 קילומטרים בשעה.
  • הנמר הוא בעל חיים לא חברותי. הזכר והנקבה נפגשים לצורך חיזור והזדווגות, ואחר כך נפרדים.
  • לנקבת הנמר קוראים נמרה. היריון של נמרה נמשך כשלושה חודשים, ובסופו היא ממליטה שניים עד שישה גורים.

חיות נוספות