trusted online casino malaysia

תנין

  • התנין הוא אחד הזוחלים הגדולים ביותר. התנינים חיים בנחלים, נהרות, אגמים וביצות, ויש תנינים שחיים בים.
  • לתנין יש ארבע רגליים וזנב חזק. אורכו של התנין הוא בין 2 ל-7 מטרים, והאורך של זנבו הוא מחצית מאורך גופו. הנחיריים, העיניים והאוזניים של התנין בולטים מעל הראש, והם יכולים להציץ מעל פני המים כשיתר הגוף מסתתר בתוך המים.
  • התנין הוא טורף שאוכל את כל בעלי החיים. חילוף החומרים שלו איטי, ולכן הוא יכול לצום חודשים רבים. בחורף התנין צם לחלוטין.
  • בדרך כלל התנין זוחל אבל הוא יכול גם להתרומם על רגליו.
  • התנין צולל בדרך כלל לפרקי זמן של שתי דקות, אבל יכול שהות מתחת למים עד חצי שעה אם הוא מרגיש מאוים.
  • בסוף היריון נקבת התנין חופרת בור, ושם היא מטילה את הביצים ומשאירה אותן שם למשך שלושה חודשים. בסופם היא עוזרת לתנינים לבקוע על ידי נגיסה קטנה בהם.

חיות נוספות