trusted online casino malaysia

מתקן האכלה לציפורים

מתקן האכלה לציפורים
אצטרובל, חמאת בוטנים וזרעונים
זה כל הדרוש כדי לזמן ציפורים לאדן החלון
מה צריך?

  • אצטרובל שאספתם בחצר
  • חמאת בוטנים
  • זרעונים לציפורים (ניתן להשיג בכל חנות חיות)
  • חוט פשתן
  • מקל רופא/ ארטיק
  • קערה
  • ענף דק באורך 15 ס"מ

1. אחזו באצטרובל מה"זנב" שלו ובעזרת מקל הרופא/ ארטיק צפו אותו מכל צדדיו בחמאת בוטנים (תמונה 2).
2. מלאו קערה בזירעונים לציפורים וכסו את האצטרובל מכל צדדיו בזירעונים (תמונה 3)
3. קשרו חוט באורך של כ-30 ס"מ בצד אחד לזנב האצטרובל ובצד השני לענף הדק שאספתם (תמונה 4)
4. חברו חוט נוסף באורך של כ-30 ס"מ משני צדי הענף והרי לכם מתקן האכלה לציפורים (תמונה 4).
כעת תלו את המתקן על אדן החלון והמתינו לציפורים שיגיעו

הפקה: יעל אביב
צילומים: גלית טאגר

עוד דפי צביעה: