trusted online casino malaysia

דף צביעה להדפסה לראש השנה – שופר

דף צביעה להדפסה
לראש השנה – שופר
אוהבים את ראש השנה? אוהבים את השופר? קבלו דף צביעה
להדפסה של שופר לכבוד
ראש השנה.
שירה למדה בגן
על הסמלים של ראש השנה. היא למדה על הדג, שמסמל שנהיה לראש ולא לזנב,
היא למדה על התפוח בדבש, שמסמל שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, והיא למדה
על השופר בו תוקעים בראש השנה כדי לפתוח את שמיים כדי שהתפילות שלנו
יתקבלו.
שירה אהבה מאוד את השופר והחליטה לצייר אותו במיוחד
לראש השנה.
הדפיסו עכשיו את ציור השופר של שירה וצבעו אותו
בהרבה מאוד צבעים כך שיהיה השופר הכי מגניב שיש!
תיהנו!

עוד דפי צביעה: