trusted online casino malaysia

דף צביעה להדפסה לראש השנה – תקיעה בשופר

דף צביעה להדפסה
לראש השנה – תקיעה בשופר
דף צביעה חמוד לראש השנה להדפסה של מתפלל תוקע בשופר!
הדפיסו את הדף וצבעו!
ארז למד על השופר בבית
הספר. הוא גילה שתוקעים בשופר כדי לפתוח את שערי השמיים כדי שהתפילות
שלנו לשנה החדשה יתקבלו.
לכן ארז החליט לצייר למשפחה ולחברים שלו איש מתפלל
שתוקע בשופר בכרטיס הברכה, כדי שהתפילות שלהם יתקבלו.
רוצים גם אתם כרטיס ברכה עם הציור של ארז? הדפיסו
עכשיו את דף הצביעה וצבעו אותו יהיה לכם ציור כמו של ארז שתוכלו לצבוע
עם ברכת שנה טובה ומבורכת.

עוד דפי צביעה: