trusted online casino malaysia

אתגר ההפיכות

זוכרים את אתגר הבקבוק המגניב? אז קבלו משחק אפילו יותר מגניב מזה! במקום לנסות להפוך בקבוקים אתם יכולים עכשיו לנסות את אותו הדבר עם דברים הרבה יותר כיפים. נסו לאסוף מספיק נקודות כדי להתקדם ולהפוך את כל החפצים האפשריים!

משחקים דומים: