trusted online casino malaysia

משחק הגשת דונאטס בדוכן

אוהבים
ומשחקי
הגשה מאתגרים ומדהימים? מתים על
 מדליקים
וכיפיים ביותר? בואו
עכשיו להגיש דונאטס בדוכן
במשחק נהדר וטעים, במשחק
הנפלא "משחק הגשת דונאטס
בדוכן"!איך משחקים?
בואו להגיש דונאטס בדוכן
לילדים חמודים שאוהבים
דונאטס! במשחק זה יהיה
עליכם להגיש את הסופגניות
הטעימות לילדים שיבואו,
להכין אותם בדיוק כפי שהם
רוצים ולהגיש במגש! אל
הדוכן יבואו לקוחות רעבים
עם בועת מחשבה עליה
מצויירת ההזמנה אותה הם
רוצים לקבל. הכינו את
הדונאט לפי בקשתם ואת
השתייה הנלווית והגישו
להם!בהצלחה, ובתיאבון!

משחקים דומים: