trusted online casino malaysia

משחק הציפורים הזריזות

הציפורים הלכו לישון כשמהשמיים החלו ליפול ארגזים כבדים. עזרו לציפורים להתחמק מהארגזים הנופלים בכל פעם מחדש. השיגו כמה שיותר נקודות ושברו את השיא!

משחקים דומים: