trusted online casino malaysia

משחק חשיבה – מעתיקים צורות

במשחק הזה עליכם להעתיק כמה שיותר מדויק את הצורות שיופיעו על המסך. איך משחקים? בתחילת כל משימה תופיע צורה למשך מספר שניות – אותה יהיה עליכם לשנן ואחר כך, בעזרת לחיצות על המקש השמאלי בעכבר,
ליצור את אותה הצורה. חושבים שאתם מעתיקים בדיוק מושלם? בעלי זיכרון מדהים? בהצלחה!

משחקים דומים: