trusted online casino malaysia

משחק סודות פרעה

משחק חשיבה מכושף דמוי באבלס בתוך אחת הפירמידות של פרעה.

הרסו את הסמלים המצריים העתיקים שמספרים על סודות פרעה ע"י יצירה של שלשות סימנים זהים.

כדי ליצור שלשות כאלה החליפו בין המקומות של שני עיגולים סמוכים (במאוזן או במאונך).

אם ההחלפה תיצור שלשה – השלשה תתפוצץ. אם ההחלפה לא תיצור שלשה – הסמלים יוחלפו בחזרה.

המשחק באמצעות העכבר. צברו כמה שיותר נקודות ע"י הריסת כמה שיותר סמלים מצריים.

בהצלחה!

משחקים דומים: