trusted online casino malaysia

משחק פעולה טורנדו

משחק שמשכלל את הסנוקר שהכרתם עד היום – עליכם להעיף את כל הכדורים מהזירה מלבד הכדור שלכם. איך משחקים? עליכם ליצור את סופת הטורנדו הכי עוצמתית שאתם מצליחים בעזרת לחיצה על מקש הרווח ולנווט בעזרת העכבר. המטרה שלכם היא להרוס כמה שיותר מחלקי העיר. בהצלחה!

משחקים דומים: