ביקור במושב

קיפי חוזר מביקור במושב בחג הביכורים  ,ומספר לילדים על
הביקור

לפעילות

יצירה לשבועות