trusted online casino malaysia

הר סיני

מדוע ניתנה התורה לבני ישראל על הר סיני?
רחוב סומסום מסביר לילדים  על הריב בין ההרים :הר הכרמל , הר תבור ,הר סיני

לפעילות

יצירה לשבועות