ים השיבולים -שיר לשבועות

 השיר המפורסם ים השיבולים בביצוע הגבעטרון

לפעילות

יצירה לשבועות