ים השיבולים -שיר לשבועות

השיר המפורסם ים השיבולים בביצוע הגבעטרון

לפעילות

יצירה לשבועות