ישראל בת 60 -אמיתית היא

שיר שחודש לכבוד 60 שנה למדינת ישראל בביצוע להקת חיל אוויר

לפעילות

יצירה ליום העצמאות