סלינו על כתפינו

שיר סלינו על כתפינו ביכורים איתנולפעילות

יצירה לשבועות