שיר ,שנינו יחד תחת מטריה אחת

“שנינו יחד תחת מטריה אחת “
שיר מקסים בביצוע של אילנית ודני רובס וזהו כמובן אחד משיריה של נעמי שמרלפעילות סתיו נוספתיצירה לסתיו