שקיבלו את התורה

 שקיבלו את התורה ,
לפי האגדהלפעילות

יצירה לשבועות