שקיבלו את התורה

שקיבלו את התורה ,
לפי האגדה

 לפעילות

יצירה לשבועות