תאטרון אורנה פורת -מר זוטא

.ההצגה
המקסימה לפי הספר של  מר
זוטא ועץ התפוחים
בשבת הקרובה בסוזן דלל