פרפר נחמד שירי פורים

מחרוזת שירי
פורים  ,
אכילת אזני
המן ,רעשנים
ומסכות
והמון כיף .
כל השירים
לפורים
חג שמח