פיט ופיתגורס מכינים אוזני המן

לכבוד חג
הפורים פיט
ופיתגורס
החליטו להכין
אוזני המן.
רוצים להפתיע
ולהכין אוזני
המן לחג
הפורים? פיט
ופיתגורס
ישמחו ללמד
אתכם מה
נדרש.

חג פורים 🙂
חג פורים 🙂

חג גדול
לילדים….