דף הבית

משחקי איפור משחקי בישול משחקי עיצוב חדרים משחקי הלבשה בניית בובות קטעי סרטים וקליפים משחקי צביעה נסיכות משחקי ציפורניים ווינקס משחקי תפקידים משחקי בנות
 
עולם המשחקים
עולמות וירטואלים
בניית אתרים
ביגו
חוגים
חגים
עוגות
ציורים
שירי ילדים
שימושון משפחה
אתרי ילדים

 

        משחק הלבשה סינדרלה בכרכרה

 
 

Ads

 

 
   

  משחק הלבשה סינדרלה בכרכרה:

 אוהבת משחקי הלבשה שווים? מתה על משחקי בנות יפים וחדשים? שחקי עכשיו במשחק חדש מבית דף הבית הראשון שלי - הלבשת סינדרלה בכרכרה!

איך משחקים?
במשחק זה תלבישי את הנסיכה המפורסמת סינדרלה, הנסיכה הכי יפה בכל האגדות והממלכות! סינדרלה יצאה לכמה רגעים מכרכרת הדלעת שלה הרתומה לסוס אציל, ועד שהיא תחזור אליה עלייה להתלבש הכי יפה ומקסים שיש כדי להוכיח לכולם שוב שהיא הנסיכה הכי יפה בתבל! בעזרת העכבר בחרי מבין מגוון עצום של בגדים, נעליים, שמלות יפהפיות, ועְְֱ¼¼ְְְְְְ₪ְְְְְְְְְְְ₪ְְְ¼ְְְְְ₪¨ְ₪ְְ¼ְ₪ְ₪₪ְ¼ְְְ₪ְְְְ,µְְ¼ ְ₪ְְְְ¼ְְְœְְ¨¸´¸´¸¸´´¸¸¸¸ְ´´´¸¸¸´¼¸¸¸¸¸¼¼ְ¸ְְְְ¹¼¼ִ¸ְִ¼ְִִ¼¸ְּ¼ְִִִֵ)©¼¨¨¨„¨¨¨¨פ₪¨¨ְ¨רפ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨œ¨¨¨¨¬­¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¬¬¨¨¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬­¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¨¨¨¨¨¨¨¨¨¼¬¨¨¨¨¨¨¨¨¨°¬¬¬¨¨¨ר¬¬¨¨פר₪¨(xפי¼œ¨״¸0° ר¼|œ¼¼˜˜½˜˜˜˜œœœœ  œœ¼״  ˜”˜פ ָפפְָָפָפפִלפפפפִָ¼פִִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָ׀ֵ  ּ¼₪¸ָ¨œְאlֵ₪ ₪אס ְֹ¥©©½¸ווu©©©₪½ױu˜©¸ֱֱ­ְְְְְֵֵשֽ¼ְְְֵֵֵ¼ְֵ¼ֵֵֵ¼¼¼ְְ¼¼ְְְְ¼ְְֵœְֵ¼¼¼ֵ¼¼¼ְְ¼¼¼ְְְְְ¼ְְְְְֵֵ¼ְ¼ְְְֱ¼¼¼¼׀ְְְ¼ְ¼¼ְְ¼¼ְְ¼ֵ¼ְְְְְְְ ְְְֱֱֵׁשְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִטְִִִש¸ִִִִ¼,ֱִ¼ִִִ¼¼¼¼ִִ¼¼4½ִִ¼ִ¼¸¸ ¸¸¼ִִ¼¼¸4ְֱִ¼¸¼¼ְ¼41¹ְ½¸״¸¸¸¸4´¸¸´¨´¸״¸¼¸¸¸¸`µ¹¸¸¸¸¼¸00¹¸¸0¹0ׁ¹01ׁ¹¸-0,101¹¸,1¹׀¼¼¼¸¼4¹¼¹¸¼¸¼4¹441¹¼1¹4¹1¹¼411114ׁ¼4ׁװװװ1ׁװ4װּ¼4װװװװ¼4¹¼¼4¹¼¡ ¹¼11111111,111111‎1--1‎-1010‎א‎0‎׀01‎‎0‎0‎‎515‎055555505‎0‎¹ר0055 05‎‎ש0­ר¼¼0¼‎0‎ָ‎05­‎‎05551ױ55‎0551515555555ֱ4515555555555555555550¥05555ֵ555555…((555555…55555555,555ֹ,5¡5555¡˜,5-•,¡,555,555¡,¡5¡,555555555555555ֱ455555555555555555554155‎©¥ר5a¡(15‎1‎41¥(‎5‎‎1555‎5515555555555555)55555 555551155555”  4œ œ œœœ‎‎ˆ ‎)‎רUץ₪רררר$ִ¸ ₪רֱִ(ֵ₪¨¥¨¼₪(©¬₪₪₪ְ˜₪₪₪₪₪₪₪¨¨¨₪¨₪¨₪ְִִִ¨₪¨¬₪¨¨¨₪₪¨₪₪₪₪₪©₪₪ ס ¨0¬¨¨D¡¨¬¥¨°טרארט°°טאץ°°°₪°0´´tץ­¹ט½₪¨¡וְ₪ְּ¬¬ר„}„¼¬לםרפ€רפשררפנררררררפנ¨ר¹נפץפרפרtר¸¸¸פפפ¸¸פ₪נœ°€¼¸ }¼‎°¸¸ר°¸ ₪₪שָ” אLה‎‎¨₪‎ˆר…‎±ר‎ ר¥אאאאװ½|¼₪ְ₪ ‎ר ¨œ°„‎ ₪₪­ר₪¼װרœנ¸₪5¡ ™€¸œ (˜œִ° ¨°°°°°ִִִ°¬ִִִ°¸°°ְִִִִ°°₪°ְִִ°₪₪₪ִִ°°°°°°°₪°°°°°­°°₪± °´פ¼ָ₪°°¨¨°°¨¼¨¬ְ¸¨°¬°¬°₪°¬°´¨¬¬ְ¬¬¸ִ°ְִ°°°ט@ִ° ,¹ ¨¨ְ¬ְœ¸@´¼´°ְ´נ°°°°₪ְ₪¬°°ּ°‎œ¼°,¨´­´°´¨´´°¬´°¨´°¨¨¨´¨´´´´´´­¨´´´´´´´´°°°¨´¬¬´´´´¬°¸°°°´ ­ ­´´ ­´´´ ­´ ­°´ ­°°­´°´°´­´ ­¨°° ­­¼­¬­­­ ­ ´´´ °° ­­´­©  ­  ¡°°₪   ¹­ְר‎ ±ששְץ‎¡ֵ±ֱרְ¼¼¼°ִ¼ְְְ´ְְְְְ¨¸ִ¸¨¨¸ ¨ְ ¨₪₪œ¬₪₪°œ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪¡₪₪₪™œœִ(œœœœœœœœœ₪₪₪  ָ  ִִִ œ€ִִִָ¸˜µִִ₪¸H½e±´œ  œx”ֱ ¸˜´¡ ₪      ¥₪  €´ ´¸¬œ¼₪ ¼€ְְְְ€„ְ„„¨œ„„„„¸„„„¸€¼ְ„¼¼¼¼¼¬¸¸¸¨¸¸¸¸¸x¼¸¸¼´´ְ¼ְְ¼ױ¥˜ְװּ ¨ָָּ׀ֵָָָ¨ֱָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ¨ָָָָָָָָָָָּ˜°xְְָָָָָ₪œְְָָָָֹ´½ָֹּ¼ָָָָּ ל”ָ¨ִָָָָָ₪ָ¨¼ְָ₪¬ָָ₪ ¬¬ָ¬¬ִָָ¬״״״״™ְָָ¹ְ ₪œ ָָ₪₪ְְָָ  אœ₪ִ  ִ ָ₪₪  ִָָ¨ָָ₪µ¬½ִָָָָ₪ְִִִִִֵָָָּ״ ְ0¹ְˆ₪´¼¡¨¨¨₪ ¨<  ¨¨₪œ₪ְœ₪¨¨ œœœ   ¼œœ    œœ    ₪¨ְ              œœ  • ₪¼ œœְ  ְœ   ₪ִ¼   ְ¼¼ְ i™ִœ¼ְ ¨¼´´° ₪°ִœ ְœ      ּ¨   ¡ ¸´´¨´¨´¨¨´´´´°¨´´¨´´´¼¼°ָ¸¼¼¸¸¼¼¼ְ¼¼¼¼¼¼°¼´¼¼°¸°¼¬°´ °´ֱ°´´´´¸°´₪  µ¨¨€ֱ¨¨¨¨¨¨¨ “‚˜ ™•(™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™——šš–—š–———Ÿ—š™šš”š™œš™ššš”–#•””——”–““”“””””””šœ!”””””•””””””•””–œ“™¸₪$₪™•£™˜™——˜¦——&&&——————˜————˜—§'#'˜&''—&''T—r׃2ֶעעףעעֲ##3######³ף’עRפ¢’’’£’’ע¢’’rע£עג’ע¢£ע£ףע’עעע¢ע££’ע£ף¢£’³2£‚ף2ף####s$###3CC3#########C####3##ףדדגSCCCף#CCCדף#ֶגƒגגגRגעגג’דגגגגעגגֲעׂגגגגעעעףגףעג£ע’“עעעע’²rפ“²²עף¢‚‚“rcד‘ֳ²¢3ױף³’ף£פפףףףƒ₪ד’²£“ƒ£ףƒƒƒƒtƒƒRƒƒ££‚sדs„s£‚ֳb“´‚„£„‚sss¢‚ד²s£ף£sssףtssףrss£‚sף‚s³‚ƒ³‚ƒ¢‚“²‚³ׂss£³rף²rףע²ע²עעrssףףrףעףעrעrףr¢ףעף¢ףףעעrףsףsףƒƒףע‚ד’ƒƒף²³‚ss£ssד²ף’עr³‚ƒsƒSƒb“ׂrף‚“rפ„ד„„דפפssƒד²ע´‚”BC³”2³’´₪ֲ´²ֲ₪ֲ¢²²²ף¢ף£²²ףֳC”²ףע¢דףף######ֳ###3CC3ה‚¢ע¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢²²²²s³¢ֳֳ³sֳֳֳֳֳֳף’׃׃׃ֳֳ׃׃׃ƒ³ףֲsƒƒƒssƒƒ³ƒssssssƒsƒƒRƒƒƒƒƒƒףƒƒƒs“¢dƒs£bsb£‚bbƒƒ£ƒ£‚“s£bsׂr³s₪’ƒִ³R”´r‚”””””₪´’Fr’‚‚’‚‚‚‚r‚’Rbbrbb‚bbRrrbrbbׂbbbbr„bb‚‚‚bbׂe‚b‚‚‚עגגbt׃’’ףף“„דףףדףףףדדדףףףףףדדףף3ƒ׳ד33ף3333333333333sע#3²“²Sדג&3ד׃׃׃c²׃³£׃ƒbbs²׃׃דֲ³¢“ף‚דג‚“ג³µגעגגׂRE‚‚‚rBֲׂגִׂׂףגׂ##ג£ףעֶגגׂrֲׂׂגׂגגגגגװֳעגגגעגגגגrדגƒגג³####¢"##ד׃£ף23ֲ#ג’bֳ£¢עׂsג¢²²²²ע²²²³²²²³¢³¢²¢££²³²’²³ף²ֲעֲֲ"ד¢ׂעעעע²ֲף²²²ע"³²ע3³£געֲֲ££ֲֲֲ£²²ֲֲֲ²ֲ²²£ֲדֲֲֲׂ’ׂ’ֲֲֲֲעֲֲֲֲׂ¢ֲֲ²ֲעׂגגגג’ֲגגע²ע¢עגע²ֲ³ֲsRbׂrbׂ²וגגג²עbגדגעגגגגגגגגגׂגג²עג³עׂע²עגגגגג²ֲעגעג²ֲגג‚¢געגגעׂגגףףB´¢ֲעגג²³ֲ¢גs³ֲֲ²³³ֲ³"ֳֳ³ֳs¢ף²ֲ¶²²עצ’²²²²§ֲ²ֲ₪RCדR”£"S$CCCC"34$ד‚׃עע2“עעעףB33#C·#####הה’B“Rף’¢עrגr“R3ƒׂגr‚ג’גֳ‚¢ג‚גֲ2ג‚גֲֲׂׂ’גֲֲֲׂ‚ג‚ׂׂעגגׂׂׂׂ²“גגׂׂג’גׂגׂג’ֲגׂגעׂע׃גׂעגֳגֲױגגׂעׂ²ג²ֲג²גׂׂׂ²ׂׂ²ג²גֲׂגֳׂׂׂׂׂ²ֳׂׂע’ֲׂעׂׂׂׂ’ֲׂׂׂׂׂׂגׂׂׂׂׂׂגׂׂׂׂׂׂׂׂׂׂׂׂׂׂׂׂ²ֲׂׂׂׂׂׂׂׂ²ׂׂׂׂׂדׂׂׂׂׂׂ"ׂׂגׂ׃ׂׂׂׂׂ¢ׂׂׂׂעׂעװׂׂׂׂׂׂׂׂעֲׂׂׂׂׂׂׂגֲׂׂׂׂׂsג2דגגגגגגגגגגגcד“³“c³££“£s‚³ֳֳ£ֳu²³£ֳ£²³ד’’³’ֳֳ¢ֳƒ’ׂ“£ׂ“cֲףדף"₪עעע’\־“sprr^rrrtrrrrrTtrrrrrrrrrrrrrZ\nrnprrrrrrpbppL„L`^h€\P^^^RVZ`RRNRP‚PRP^P^RRR^‚RRhR‚RRrrR†PNTRRRR^^R^^^^RR^‚^R^^R^T‚`‚^^^‚^^^^^^^^^^^\^d^^j`^^^N^b„‚‚`b`\`^`bbd¼p\÷hdN\JXLbRLdPV\b`\ZZRX\P€‚x^R^^bbb\`bbbbbbbbbbbb^dbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb^dbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbr^bbbbbbbbbbbb‚`bbbbbR`bbbbbbbbbRdbbbbbRbbbbbbRd„„dR‚‚€„r‚‚‚rrbrb‚rr‚trb‚r‚tr‚r‚‚r‚brrbrrnn^rrbrrrbbbbrrbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbZ^JdPNV`XPPPP‚^\PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNPPP†`ˆ`‚`‚ˆ†††„b`R„\„`^^\„„ZX~€\\\ZTZ``Z\\\P^\PRPPPP`RP\NP`Z\RNP\V\NN\N`N^\XX`R\^R^\\^^^^^^^^^^^N^^NRRR~PP^NN~PNPPRNPPNPPPPNPfPNPRP ŠON HֻKֻ‰‰‰ ŠO•‰KJ JJJֺJJJJKJJ ֻŠ‹Iֺֹֻ Lָ ּ ּ ּ ּ ֻ ֻּ‹ֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻ ֻּ‹Kֺֻֻ ֻּ‹ֻֻֻKֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻּ ּ Œֺֻֻּ ּ Lֺ‹ ּ‹ֺ L‰ L‘ ֺ ֺ Œ Œֺ‹ ŒֺJJJֺKJJJ׀ K JŠ ֻKKJ‹׀‹ֻ‹‹ ֻֻֿ‹‹‹Šֻ‹‹‹‹‹‹‹‹‹ֻֻֻ‹KJŠ‹KŒKֻKŠ‹ֻֻֻ‹Šֻֻ‹Šֻֻֻֻֻֻֻֻ‹‹‹‹‹‹‹‹‹ֻֻ‹‹‹‹‹PJZ ‹ֻK LLLּKֻּ ֻ״ֻֻ ֺ׀ ֽ‰ ֺ ŒIL ֺ־JŒּIŠŒL L׀JֹIֹIֺ‰ֻ‰ּŒ׀Kּּּּּ ּּּּIּּּ Pֻּ‹ֻ‹ ‹ֻ‹ֻ ‹ֻ ‹‹J‹KŠ‹‹‹K JֺIֺ ּ Š ֻּ ֻ ‹‹ֻ‹ ּ ּ‹ֻֻּ LŠ ֻ ֻּ ּIֻֻֻ‹ֻֻ‹ֻֻ Œ ּ Œ ֻֻּKֺ‹ֻֻֻ‹ֻֻֻŒֻ‹‹ֻֻֻ ֻֻֻֻֻֻֻֻL ּ‹ L Š ŠLֺֻ ֺKJֺKֺKŠ‹K K – ֺKֺKŠ L ֺ ֺ ֺŠ ֺ ֺK LKֺ ֺֺ JŠ ֺ ֺ ֺ Š Š ֺֻLŠֻּL L Kֺ L L ֺKֺ Lֺֻ ֺֺ ֺֻ ֺ ֺ ֺJŠֻֻֻ ֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻּ ּ ּ L ּ ּ ּ ּ ּ ’ֹ OIֿ־ֹֿNֿֿJPֻ׀ֿOMֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿֿ ׀OOֻŠֿֿ ֻK OŒ׀Oֿ’Š‘Kּ‰ ֿŽOJJ Šֽ JJ ŠŠŠŠJJŠŠJŠŠJŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠJŠŠŠŠŠJŠJŠLJֺŠֺ‹ֻŽŠ‹W ŠJֺ־L KŠŠJ MŠ ŠŠŠJJŠŠŠ‰JŠŠŠJJֺֺ‹ֹIJŠJŠֿ־J ֿŽJJ ֿ־־־־NJNֺLֺ ּŽ־J ֻŽN־Ž־־J ּ־ŽֺN־N ֽŠ ־L Šֻּ־ŠŠ LŒŠJJŒJLJŠJŒ LŠŠŠJJ L׀ ML J‰ŠJ ‹ŠJLŠֺŠ‹MֺŠJŠŠJJ KŠŠŠ ŠŠŠPֺO’ֺILׂKJ‹JJ Œֺ ֽ ‹ ֻ LLֻֻֽ ּ ֺֺֻJ J ŒֻK KֻֻKKֻJ‹K‹J ֺKJŒJJ..W±100611110011/05.*2(*4(002.2(/))/3.A/.0)(4-*/d)0()<**2222=22=222=22243224)314+.H(\2^z((()((((/'(&-((/(()(*-3)()(3)(00)(((0'(3(((((())((((*()()((()(()+)))++++.W++((())(((+)()13*14*(((()231((&1+23K;(2:10*0*2;;14.0/:;;--<<<*<<<<*9<<;;;*2:;;(,52;.<-22/;<.-1;1<1/:2<2<;<4-0<<;<<.;;1222<22/1<<;=0>'=:((G)('(('(/)(2)()(0('/(3'('(-/((<0'0''0.1/'+((((''((((7/'((>>&)?&*));.E:/-8E??>??*&''' ??.'.> %(''&''/'./''/.,*&(2(&'(22('''/'@/('-1'3&'3.&3&.*-&(',&'''N;;&'N='<*((&+(&+}8%/()35(3***))44()344(33())()3*3**3344(4(3(444444442444444B44A244B24)444444*4*45*4*4*4*444*4*4*(44*4*4L444*4*3*44*,4*74*6*+*444**,34444*644)34*4*44L(4*4*443*5*64))644*644*444*4*64*644344:944(44:@444444443444444)3414034034)303444+244444H244+244*,-/9*:AH8)79(8999H0;90:A9994333333*3433333333334343+%3433+233333334'2'233333333333333333.23333333333333333333333333333333333333//3333333333333333333'334334344433333333333333333333333333333333333333*:3333)33933339933333333/3:333333933333333949333339:33*433933)3333393339494339,8::(997:::99/9::9.9:/9O::9*::::::::-7:::::07:/9:/-i::::8-5:7.../..,0/x0--**.+0-03/.****2********)**)*2*)1*)*,2*1**)*1**2*,))2-1,))'*,))))*,))*)*)*)))(*))))*))***)*))+)'))))))=)))))))')+))))))))))*')))))))(()(((++)))))*))******)***********2****************>)/(=)>)*(*>=)=)))()=))))))=))))))*))**=(*)))*))*)()**)))(0*3/.I,/7*2,.€‡±V%FJ( ויֻ¨ggָגַָ‚ֶֶֶוDfַֹgGֵֶזו…¦ַ×וFֶ§e&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B&&&&&ָ&&&&ָB&&&&BָBFָ'ָ"ָ"ֶָ"ָ"ָhֵַָB&†ווַ"הזוd…dִֵוההֵָ¥ווFו$%eeeEE…JEe¥(EeEE%eeEה$%%%%%ו%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%¥%%%%%%E%%%%%%%%%%%%%%%%…¥„ַוֶeˆ D%ו&ֵ'¥חeEeEeeeeeeee'feeEeEֵEEEEEEE%%%%%%%%EE%ז%&EE%%%%(HE%#de¦וeeeeeeeeeeeeeeee%eeeeeeeeeeeefeeeeEeeE¦%ee%F†E†¦eeeeeeeEeeEEe¥¥¦ֵֵֵ¥ֵֵֵֵֵ%†ֵֵֵֵֵֵֵֵ¥וו%₪ֵֵֵוִ₪וֵֵֵֵֵ¥¥¥ֵֵֵווֵֵֵֵוֵוֵֵֵֵֵֵוֵֵוֵֵוֵֵווֵֵ%וֵו%ֵֵוווֵווֵֵוֵֵֵוֵֵֵֵֵֵֵֵֵוֵֵֵ…§וƒֵֵו†Eזֵוז¥ֵEזוֵוֳֵֵֵֵֵֵֶ¥ֵֵֵֵֵֵֵֵזƒ…'ֵֵֵזִִ¦¦%ֵוז%ֵֵֵֵו%ֵ%ֵ%%Eז¦ו¦ֵֵזִ¦ִז%זִ¦זוו%ֵ%ֵֵוֵֵֵווֵו¦ו¦ו¦¦¦וֶ¦ֶֶֶֶֶ¦¦¦¦¦ֶו¦¦ֶוֶ¦וeֶָו%ִƒווווו„ווווו¦¦זזו%D¨זƒ¦¦ֶֶֶ¦¦ֶֶֶוֶֶ¦ֶָfטBˆˆג‡,ח‡ג‡‡"ֲֶַָ‡ג"ˆˆˆ‚ַ‡ˆˆˆˆ‡ˆEeטEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFeEEֶֶֶֶ₪ֶֶֶֶֶֶו%E¨ָ%%%%ג$%%כהˆח¦ˆ"ˆˆ"ˆ"ˆ"ˆ"ˆ"ˆ"ז‡"b§Kֶ₪ˆחזזזזֶחזזזזז%זזזזזזזזחזזז¥%…'DEחחז&'gfˆח%חזז‡gזחחז'(ו&ֵ‡D'''ַחזֶˆֶָ…†¨I''E¥ˆˆִ†He¥(ֵeE…%ֵeו'eeEEfefff†Ef†%FE…fhE%eGfEE%…ˆb¥eeeו'eeE%heeֵFFEEe¥¥¥ו%Eeו¥Eeֵ¥¥HEֵ¥¥%%…ו¥¥¥¥ֵ¥¥¥¥¥¥¥ֵֵֵֵˆ¢¥¥ֵֵֵ%זוֵֵ¥¥E¥ֵֵ¥¥ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵ¥ֵֵֵֵֵֵֵ%טֵֵֵֵוֵֵֵ¥ו¦%וֵ„¦B§ֵֵ'ַEˆ'ֵֵ%Eווֵֵוֵ%&זֵֵז%%&¥…ֵֵֵֵֶ¥חֵ¥¥וe¥ִֵו¥%והEז'ו&ווֶז¥ט%h¦ֵ…Hֵffֶז¦f¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ֶ¦¦¦¦‡¦¦¦&h¦¦¦¦¦†¨¦¦¦¦¦¦¦¦¦†¦¦¦¦¦¦¦¦fe¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦&e¦e¦¦¦¦¦¦&ֶe¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ֶ¦¦¦¦¦†¦¦¦¦fe&¦¦¦E#eֶֶז§ֻ«ˆ FfHH©…©ז×ֵֵ¥Fֶ%&&%¦%f&ֶ…©EF&ֵEֶ¥ֵEֶ¥¥ו%ֵֶֶ¥ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵו¥ֵֵֵ¥ֵֵוֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵEֵֵֵֵֵ¦ֵֵֵ%‹%ח₪ֵֵ…י¥יו₪¥FF¦יו%F%ו¥ָזז%e(ַ%%%%&H%%'ֵ&%ט$ˆe זEֵ¥†ו„¥ֵ%…ֵ%¦ֵֵ©ֵֵ¥¥¥©¥¥ֵ¥&וֵ…‡ווווז…חו…ח¥eF&GֶF&HFֵ$¦G‡‡‡%…¨%¥‡‡‡%ֵז₪%%%%%ֵD%¥''%eז%%E¥'%%%e%%¦§§'%ee§†fוe'ז†§'†זf†'זF&ֶזוEז%&זזזוEֶff'ח₪%הִהdfז%FE%והה…%¥%Hִו$fFFז&ff$כ¦%חחההִו$טfִ¥ֵ§§'F%ךֵE&ֵוזזֵוווֵוזזוז¥Eוווֵו₪ִ%ז$ֵ¥F%ֵE&ֳו$ח¥וִ%וI…$I)iי)eii%iii©Li)iiiiוDiiI‰i ¥ֵDi¥ֵ%… ֵ%¥ֵֵֵeו¥¥¥……ו¥ֵֵו₪e%eee%ֵeֵ¥ֵֵֵֵ¥eֵֵֵֵֵֵֵֵֵ¥¥¥ֵe……ֵֵֵֵ…¥ו¥¥¥ֵֵֵֵEֵֵֵֵֵֵֶ¥ֵֵ¥ֵֵ¥¥ֵ¥¥ֵeֲֵָ¥f¥ֵ†ו¥eֵ…¥ֵֵֵֵ¥¥ֵf…ֵ¥&&&&&&F&&&&%&&&%Feזז%וff¦EfF¥%זff†g†fffIFf&eו%י'l…Fז(%%Ie…F&¨…ֵ%F§¦¦¦ֵ&¥…†§†&ֶֶֶfֶֶֶֶ†¦ֶֶֶֶ…ֶ¦¦¦¦¦ֶ¦¦¦ֶ¦¦¦¦¦¦ז¦¦¦¦ֶֶ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ֶֶ¦¦ֶֶֶֶֶֶ†¦…ֶֶז¥Eו$%ֵֵ¥ֵ¥ֵֵֵֵֵ¥¥¥ֵֶז¦ָ%FFֻ$חִהִֵוהִ%טהcֵזִֵזזזז…†זזוִֵַַ$eו¨ִֵ„ %ההה₪(ו(ט¥(Hָ&HG&ו(החֵֵHHוהָֹgHGטGHזחזHטו%זחG'זוחחווחd(₪ֹחחחחִחgיחחִִ£hֺ¥ֵחֵֵ¥ֵֵֵַוֵֵֵ¥ֵֵֵ₪ווֵEGֵוEֵ ֽוההֵֵֵֵ¥ִִה₪ִdה¦ִִdִd$₪ddd¦ִdִ%ֵeDִִֵהִִִ…¥¥dִ¥ִִה¥וֵֵוו%¥ִD…ִdִִוo₪₪¥%ָhHhhhוEhhHhEˆEhזE¨…¥eH%ֵֶ¥ֵ¥ו…ֵוֵ₪§……ִִִִהה₪ִ¥$¥ִ%%%%%%%%%%%%%%%%ֵD%%ִ$ֵ$$%%ֵ$%ִֵ$ִִֵEוִִ$וִ$EEוהDוDEההההההההווִִִ¨Eו$וEֵD%EוD%ֵD$%ֵDDֵ$ֵוDוה$ו$Eו$והֵ$ֵ$%fEEeeee%%eee%E%ִהDEהההההִההוההוהה₪ִ…ההה₪וה₪ֳההההההההההdוה₪₪ִִִִה₪ִ¥ִִִִִִִ₪ִִִ₪₪ִִ₪₪dִ₪ִ…₪„₪„₪…ֶהִ„₪ֶFֵ„¥ֵוeֵוִה„¥¥EE%ו§¨ָ₪‡§g&†§&&&ו%&&ֵ‡חוהַ₪ה₪ההה₪הה$וההההוהט₪ההה$¥ההה$ֵה$והִהההההההההֵהו%ֵI)הה$I))‰ו)))) ))))) §§§'§§§§§§חִ§§§§§§§§¥§§¯§§§G§o§§§§§§₪§‰©§§‰ח§§§‰§©©©§©©©ֹ§ֹֹ©©§ֹ§©©§©©©©©§©©©§©©©©©©§©©©©©©©©©©©iֹ¥¥‡§§ֶזוווווווווווווווווווווווזזזַוֵוו'ווזווווווֵו‡ֶוו…וךֹC¥¥¥E†ֵ¥E¥e%I…†ה§ֵ'ּˆ¥ַe(E…חהההה%Eו%%%%טָ~0D?'ֶ/¨…זַָוGָ¥¥%ֵFˆFFH¸¸ש¸¹ְ¹¸´´´´₪ ¹´œœ₪₪œ-™₪œ₪¸™¹ µ ¹¸  ½׀œרר¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼½¼¼¼¼´´˜´˜´˜˜˜´œ˜˜¥°œ”₪ ִ°°°₪°°¼°˜¼¼¼±˜¼˜°¨˜₪₪₪˜₪₪°₪₪₪\™₪ ­₪ י|‎ א°œיל   לטטט¥°₪א₪ט¬ ₪א¬(™´אטטִאטט¬טבְא¼אט µ₪ְ¼´´ ]¡ל´´˜`´´˜¸˜¸´´´´´´´´´´´´´´¡ ˜ ₪¼L ¡ ה₪œ¼¥¸פ´״׀ְױ´°ס™¡װ¡œ€ œ¡¡œ¡₪₪¨œ˜₪¡ |±œ˜   ¥ ˜˜µ±₪¨ ₪₪₪¡¥ ¨¡$₪¡¨°´±   °           ´¡   ¡   œ   œ     ¥œµ¬¬¬¨¨)ְ¨œ´˜¸₪₪₪œ˜œנ¬₪ְ¼œœœœְœ”°”¸°ָ¬ִָ°°°₪₪¼°°¬¬ˆְˆְˆ¬ˆŒŒ¬¬¬°œœœ¬˜ œœœ¬ œ°¬ˆ ­ְ„ָ ¬ˆ,œ ˆŒ œœ˜œœ œœœœœ¬¨œœְœ¬œ¬¼œœœœ¬œœ°˜œ₪˜¨œœœœ œœœ¬¬œœœœœœœ”₪œœ œœœ¬œœœœ”¬œ¬°œœ¬¬°¨ְ¨°¬°°¨°°°¬°¼¸¨°¬ִ°¬°œ¬°°°œœœ¬°ָָ° °ָ°ִִָָָָָ°¬¬¬ִָָָָ°ָָ°ִָָָָָ¼ְִָָָָ¨x¬¬ָ¨ְ¼½ָָָ°ִָ¨°ִָָָ¼ְְָ¼ְ¼ָָ₪¼¼¼ָָָ¼¼¸ָ¼¼¼ָָ¼¼¼¼¼¸¼¼¸¸¸¼¼¸¸¸¸¼¸¸¸¸¸¸¸¸¸´¸¸¸¸¼¸¸´¸¸¸¸¸¸¸4µ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¼¸¸₪₪¸¸¼¼¸¸¨¼¼ְ¼¼¼¼¸¼¸¼´¸¼¸¸¼¼¸¼¼¼¼¼¼¼¼¼±¼¼¼´¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¸¼¼¼¸´ ְְ¸¸¼¼¼¼¼¼¼¬¼¼¼¼¼µ¼¼¼½פ´˜˜פפ¼¼¼¼¼¼¼ְָָ¼ָˆָָָָָָָָָָָָ¨ִָָָָָָָָָָָָָ₪ִָָָָָָָָָ¼ָָָָָָ¼ָָָָָָָָָָָָָָָָˆִָָָָָָָ…ָָּּּּּּּּּּּּּּּœְְִָָָָָּ¨₪ָ₪¼ָ  ִּ£†₪¬! ›!“•—›”˜˜™˜˜˜˜˜™˜˜˜˜˜˜˜˜™™™™™2™™™•˜–––•––••”šš•šš›šššššššš“š›š—111±1111šš2š˜œš"›šššœ”“™šš›••#”²—!"¢”””Ÿ””“₪%(——•————————————————ע——Tֲ^ZTTVRVd†RPRN¶\xŠֹֻCP‹ֻֻ ‹ֻ‹ ‹‹ֻ‹ֻK‹ֺֻֻֻŠֹֹIֺ Šֹֹֹ ֹֺ J ׳K‹K ֻ׳ŠJŠKֻֻֻ ״XXK׀LŠ‹‹ׂ‘ב AI9‘י`1QAIQQQYAiIQrב:J™IYIXqb911שIש©1bA¡©©ש±©q¡©©©q1rQ±©r1z)ב2¡1©9¹©ש11©9AAIyAAIa!bRqQ:QqqIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIשIIIIסRIIi:IIIAIIAAIIAAIIIIAAIAQIQIAQIIIAQIIIIII‘QAAAIII‘AIIIaAAAIIAAAAIIAAII9AAAyAAA‘Q!:jIqQIIqA9:AIIAIIIQ9BIIIIQIaIBQQIRQQI‚IJIABŠB‚yׁ:IBBQAB"QQQIBZARI"BBI*BI×)IJJQQIJQQ9BJJQI‚BJQIׁaׁIIBֺׁׁׁׁבIֺׁׁBֺׁׁBRׂI:BBBBBBBBb9B9ֹׂIJŠ!z"’Ay"‚yyyyz¡!ŠyyyAyyyyBתyyyyyAqyyy‚yyQQIq!‰‰Qz‰Q‚qBJq‰y‰‰AyyyyyyyyyABz9IqI)zQAIAI2IAQIAI)AAI9AIAAAAAAAAAAA12AAIAIAAAAAAAABAyA****""""B)""""""""B)B)""B)""I)""*B)BB)**"""*B)B)"B)""BQ"""""ֺ)""""""""""****"‰*ך""עעעעעעעעאעעעעס:ב2עyyסעrq1jbQq!2*" ©)ׂ"AA±©IqIAQI‰I!2II9iqAa1ƒYIBYYYYYYYY‰AY)rqyzyyyyyqYQתarJAJ)""JQQQQQJQBB J JAA rAIQ RQQQy‚ayAqaaYaaaazaaaA9A iiYAiqqqqqqIqqqqqqyqqyy9AAaש²YYaiaiaYYqֱyֱ¹iq‰‰Š‰‰‰AAA‰qשz‰‰Š‰‰‰‰‰‰Y‰‰‰‰‰‰‰‰zש‚‰Q‰שŠ‰‰‰y‰qQ‰‰QJ/;(''=0)'C*)DD¥ .DDHHH¨וההHHHHHHHH$¦¥E%(וG¥ָההה$&¥ֵˆוֵַeE…¥ַdhEה„)ו'ו%…וe'E%™הְ¨₪נ¥ ְּ´  ¨¨”­  „˜        ₪₪¨₪´¼₪₪¸¼¼ְָ¼¼₪ ¸œ ₪´   ₪₪₪¨ ¸ œ₪₪¸!½ ְ œ¼¼¼₪¸ ִ¼¼¼¼¼¼ִ¼¼¼ ˜  ל  ™ִ¼ה₪¥ִ¼ ₪˜₪¼ h¡ ט₪¼™±₪¼ני¼¬טְּּ₪ ְִּּ₪œœ¨¬œ¨ ™¬₪´¬¼¨ּ°¬¨¨¬°°°°°°€א ¬° ¬ט¨¼ָט´₪¹₪¸´   ָœ  ״D©°טְ½ְלהאָּּ¼¼¨₪¨¼¼¨¨¼א¼ְ ¼¹¼¼ְװ¼¼\ִ¼¼´ֱ¸ב$!½₪ !בְִ¬  ¡ְ״œœœ הא₪אD­¬ְ¬ּ¼´אִ´°°ה°°¼¬œִ¸¬°°œ´¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼אִ¼¼¼¼¼¼¸¸¼¼¼¼°¼ְְִִ´ְְְִ¸ְְְ¼¼ִ¼¼ִִ°ִ¼¼´¼°ְְְְִ¼°¼ְְְִִִִִִ¼´¸¼¸ְ¬ִ´°¸¸´ְ¼°±°´°°´´°ה¼¸¸°ְִ¸°¸°´ְ´¼´¸´¸¸¸¸¸´¸´¸¸ ¼´¸¸¼¸¸´´¼¼¸¸´´¸´´´¸”¬¸¸¼¸¸´¸¸¬°¼ְ¼ה´´¼´¼¼´´´¼¸¸¸´¸´¸ ¸´ ¸”¸”˜¸´”טט°”˜˜¸¸´¸”¬˜˜˜˜˜Œ ™´´¸¸¼´´´´´¼₪¸´´¸¸¸´¹´¸נננ¼œ°˜ט¼טִ¼H½¸ְ¸¸¼°¬¡¨ִ´´ œ¨¨¨¨¨°¨¬ ¨ֱ₪¨¨™¨₪  ה „¡ ₪ h¡œ״״״װ״״״״״״״״״ױ״״¸״ ״״¼œא״   ״    ‎״œ ₪¼״œ ¨´¨¼¬₪        אנœ י¸¥Q­ְD¼ ™H ₪ְ¼¡¼₪œ¬¼₪פ¨¬€UץQMM%EM!I״Dב¨HAֵœְ…™ְִִִִִִִ˜  ©₪₪ ©¡  ״״ב״בב״¡בב״בב״״״ב״״״ב״״ב ״״״״¼אּאאœ״אא¨אאאבא¬״˜…¬״א¬פ₪״‎₪½₪י”¼´¼¸¸ְ¼ְ¼ְְְְְ¼ְְ¬¸ְְְְְְְְְְְִ¼¼¼ְ¼¼¼¼¼¼¼₪¼¼¼¼¼ְ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼ט¼¼¼¸¼¼¼¼¼ְ¼¼¼¼¸¼¸¼¼¼ְ¼¼ְְ¼ְְְ¼ְְְ¼ְְ¼ְְ¸¼ְְ ¸¼¼¼ְ¼¼¼¼¼¼¨¸ְµ¼¼¼ְ¼¼ְְְְְְ¹ְְְְְְ ´ְְ˜¹¸¸ְְ¥¸ְ¼ְֱ₪ ½ְְ¡¸ְ„ ְ½ְ ½ְ¡₪œ ֵ¸¼½½ְ½¸ ½¸ ¸¸ְ ½ְ¼¸¸¸ ¹¼ְµ¸¸¼¹¸¡ µ½ְ µ°¸ µ ¹°°¹´´´°´´´ ´´´ ´´¸°¸œְְ  ִ¨´ ָָָ¸¸´ָָ´ִָָ ¸¼´¸´₪´°´¸´´ ´´ ´œ ration: none"> חזרה ללימודים חגים: ראש השנה,סוכות,סתיו,חנוכה,ט"ו בשבט,יום המשפחה,פורים,אביב,פסח,יום העצמאות,שבועות,יום ירושלים, קיץ טלוויזיה: ערוץ הילדים, ערוץ דיסני, בקוגן ,גורמיטי, , כמעט מלאכים, דייגו, בנות הים, דרדסים, דורה ובוץ, בראץ, ברבי, בוב הבנאי, בוב ספוג, ווינקס, פסטיבל פסטיגל, מותק של פסטיבל עוד: שילוט דיגיטלי, אופטומטריסט: עדשות מגע, ניתוחי ליזר, משקפים, מולטיפוקל שירי ילדים, מתכונים לילדים ביגו:  בנות, בנים, משחקים, הורדות, טלויזיה, פסטיגל, עולמות וירטואלים,2, פייסבוק , עולם הטרנדים , סדרות וכוכבים  מעריב לילדים:  קומיקס בדיחות חידות המומחה, בוחן עצמי  חדשים ומומלצים: כיף כף, דולז, עולם המשחקים, עולם משחקי בנות , עולם הסרטים , סידה ודן, הדרדסים , משחקי כדורים, מוו

 
נסיכות , משחקי איפור , משחקי ציפורניים,  עיצוב חדרים ,  בניית בובות , סרטים נסיכות , משחקי צביעה  , עוגות יום הולדת משחקי בנות  , משחקי כלות , משחקי תפקידיםמועדון ווינקס בנות הים , בוק דוגמנות  , יום הולדת
משחקי הלבשה: הלבשת בובות משחקי הלבשות הלבשת תפקידים הלבשת בראץ, הלבשת מפורסמים

משחקי בישול: משחקי גלידה, משחקי עוגות , משחקי מלצרות, משחקי המבורגר