גימגם jimjam
 

  ג'ייקרס!

 
 

 


ג'ייקרס! פיגלי וחברים
כל יום, החל מיום שלישי ה-1 בפברואר, בשעות 11:40 ו- 19:00
ערוץ  ג'ים ג'ם באפיק 41 גם ב yes


פיגלי וחברים היא סדרת ילדים עתירת פרסים המשלבת יצירה ממוחשבת ברמה הגבוהה ביותר, המספקת תחושה שהדמויות בשלושת המימדים הן אמיתיות.

הסדרה עוקבת אחר הרפתקאותיהם של פיגלי ווינקס, חזיר מקסים בן שמונה, וחבריו דאנאן הברווז ופרני השור, ב"חוות ראלו" שבאירלנד. כאשר השלישייה נטולת הפחד מבצעת תעלולים – משתמשים החברים בביטוי "ג'ייקרס!" כדי להביע שמחה והתרגשות.

בכל פרק מוצג פיגלי בזמן הווה כאשר הוא כבר סב לנכדים, ומספר את סיפורי ילדותו על "חוות ראלו", לשלושת נכדיו החיים בעיר.
בין אם הם רוצים לצבור ידע או מנסים להתחמק מביצוע מטלות, ינסו פיגלי, דאנן ופרני למצוא את הדרך להפוך את המוכר והידוע לחוויה בלתי נשכחת. את הלקחים שלהם הם מפיקים או בעצמם, או בעזרת הוריהם, אחיהם, חבריהם או מוריהם.

דרך סיפוריו מלאי החיים של סבא פיגלי, שמפיחים חיים בילדותו הרחוקה, לומדים שלושת נכדיו שיעורים חיוניים לחיים כמו: סיפוק בעקבות עבודה קשה, התמודדות עם פחדים,התרגשות וחוסר בטחון, שימוש בדמיון, הערכת כישרונותיו המיוחדים של כל אחד ואחד וכמובן, הערך הבלתי נמדד של חוכמתו של סבא!

הסדרה ג'ייקרס! פיגלי וחברים זכתה בפרסים רבים, ביניהם שישה פרסי אמי עבור סדרת האנימציה הטובה ביותר לילדים לשנת 2006.
הסדרה משקפת גם את המחקרים האקדמיים והפסיכולוגיים העדכניים לפיהם ילדים צעירים מפיקים משמעותית את המיטב על ידי חשיפה לסיפור סיפורים.
הסדרה מיוצרת בהתייעצות עם היועצת החינוכית בעלת תואר ד"ר לפילוסופיה, איריס סרוקה, פסיכולוגית התפתחותית שעבדה על כמה מהסדרות הבולטות וזוכות הפרסים לילדים, כדי לוודא שהגרעין של ג'ייקרס! הוא בחינוך.


ג'ייקרס

 

תחרות ציורים: צבעו את הציורים של פיגלי וחבריו

שילחו את התמונות לellacomm@ellacomm.com

  והציור המקורי ביותר יזכה בבובה מדברת של ג'ייקרס! מתנת ערוץ JimJam!

    התחרות סגורה
הזוכה היא שיר מירושלים

ג'ייקרס

פיגלי וחברים  

גייקרס

 

ערוץ jim jam הינו ערוץ המיועד לגילאי טרום בית ספר. הערוץ משודר בשפת המקור ולכן הילדים גם לומדים אנגלית וגם נהנים!
בן הכוכבים בערוץ תמצאו את בוב הבנאי,תומס הקטר,סמי הכבאי,ברני ורבים אחרים. הערוץ מיועד לתמיכה בהורים בהקנית ערכים חשובים לילדים.
www.jimjam.tv

 

 

 

תקנון התחרות:
1. כללי:
 1.1     חברת ellacomm (להלן: "עורכת התחרות") מכריזה על הפעילות נושאת הפרסים ("התחרות") באתר דף הבית הראשון שלי ("האתר").
 1.2 הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם, למעט עובדי עורכת התחרות ובני משפחותיהם.
 1.3 התחרות תחל ביום ג  1/2/11 בשעה 8:00 ותסתיים ביום ב 14/2/11 בשעה 24:00 ("תקופת הפעילות").
 1.4 עורכת התחרות רשאיות להפסיק את התחרות ללא הודעת מוקדמת.
 1.5  עורכת התחרות רשאיות לשנות כל מועד הנקוב בתקנון זה לפי ראות עיניהן.
 1.6 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל סוג ומין, יגברו  הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
 1.7  בהשתתפות בפעילות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון זה ולתקנון אתר דף הבית הראשון שלי המופיע בכתובת http://www.myfirsthomepage.co.il/mfhp/terms.htm ("תקנון האתר"), וכן פוטר את עורכת התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות, בלא יוצא מהכלל.
2. כללי התחרות:
 2.1 במשך תקופת הפעילות תפרסם עורכת התחרות  חברת ellacomm דפי צביעה ,הגולשים יוזמנו להדפיס ולצבוע ,הציורים המקוריים ביותר יזכו בבובה מדברת   
2.2. אופן ההשתתפות במבצע: יש לשלוח את דפי הצביעה שצבעתם 
. 2.3הזכייה: המשתתפים יזכו בבובה מדברת מתנת חברת ellacomm
6 3 בובות מדברות יחולקו לגולשים המוכשרים
2.6 הפרס: בובה מדברת של חברת גים גם
2.7 הפרס יישלח לזוכים בדואר
2.8 בנוסף, עורכת התחרות רשאית להתנות את קבלת הפרס בחתימה של ההורה/האפוטרופוס החוקי של הזוכה על מסמכים (לאחר שהזדהה)
2.9  שימו לב: בעצם השתתפותכם במבצע אתם וההורים שלכם או האפוטרופוס החוקי שלכם (להלן:"ההורה") מסכימים לאמור בתקנון זה ומאפשרים לנו לעשות שימוש בפרטים שמסרתם לידינו במסגרת ,תחרות זו על מנת לפרסם את זכייתכם באתר ו/או בכל מדיה אחרת, ללא הגבלה, אם וככל שנחפוץ בכך.
 
3. זוכים ופרסים:
3.1 ההודעה על הזכייה תימסר לזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של דף הבית הראשון שלי באחד (או יותר) מן האמצעים הבאים:   כתובת הדואר האלקטרוני או טלפון או מסר אישי באתר ("ההודעה על הזכייה").
3.2 זוכה אשר לא אותר תוך זמן סביר ו/או לא ישיב להודעה על הזכייה ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור.
3.3 הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
3.4 עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתן הבלעדי.
3.5 הפרסים ניתנים ע"י חברת ellacomm ולה האחריות הבלעדית מימושם לגבי כל נושא הקשור לפרסים עצמם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות מתן הפרסים, טיבם ותוצאות מימושם. מוסכם על המשתתף בתחרות כי לדף הבית הראשון שלי לא תהיה כל אחריות בעניינים אלו.
4. פטור מאחריות:
4.1 המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או  דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות.
 4.2 עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בניהול התחרות.
 4.3 התחרות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב, אשר אינן חסינות מכל טעות או תקלה. עורכות התחרות אינן מתחייבות כי התחרות תקוים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר במפורש כי ההשתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בהם.
 
5. תנאים נוספים
 5.1 עורכת התחרות רשאיות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים הנקובים בה
 5.2 עורכת התחרות שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים מכל סיבה שימצאו לנכון
 5.3 עורכת התחרות רשאית (אך אינה חייבת) שלא למסור כל פרס למשתתף ו/או לפסול הצבעות למשתתף (כולן או חלקן) שעולה חשש כי זכה ו/או דורג בתחרות תוך ביצוע מעשה של זיוף, מרמה, עבירה בחוסר תום לב, או כל פעולה אשר נחשדת שנועדה לעקוף את הוראות תקנון זה, גם אם היה זוכה אף ללא אותו מעשה, וגם אם אותו מעשה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של האתר.   
המשתתף מסכים לתקנון זה ופוטר את עורכת התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.

 

 
 
 
 
  תקנון MP ביגו MP בנות  MP בנים  MP משחקים MP הורדות MP טלויזיה MP  מעריב לילדים MP פסטיגל MP כוכבים  
  מוגובי MP הדרדסים MP מזרחי MP קרקס MP ערוץ דיסני MP קסמים MP מסנגר MP עולמות וירטואלים MP פוקימון MP ספורטיבי  
  עולם החלל MP בית לסין
ילדים
MP רדיו לילדים MP   MP פורומים לילדים MP מפת אתרים MP אינדקס
אתרים
MP בניית אתרים לילדים MP קנדי קראש MP עולם הילדים  
  דף הבית MP אתרי בנות MP ערוץ הילדים MP יומנו של חנון MP אפליקציות  טרנדים MP                    
 

מפת אתר - מה באתר דף הבית הראשון שלי:בניית אתרים לילדים, יום הולדת ,בונבי שידוני , דפי צביעה לסוכות ,מוגובי, קייטנה, אתרי ילדים, שימושון משפחה ,ציורי ילדים, חוגים לילדים, דף הבית, קטנטנים, פאזלים, אתגרים, וובקינז משחקים לילדים: עולם המשחקים, באבלס משחקים , משחקי ילדים, משחקים של פעם, אתרי משחקים משחקי בנות: משחקי איפור, משחקי הלבשה, עיצוב חדרים, בניית בובות, משחקי בישול, הלבשת בובות, נסיכות, בניית בובות, סרטים נסיכות, משחקי צביעה, משחקי תפקידים, הלבשת כלות אקשן :בן 10, משחקי מרוצים, משחקי יריות, משחקי ספורט, משחקי כדורגל, משחקי ארקייד, משחקי חשיבה, משחקי טיסה, משחקי פעולה יצירה: צביעה במחשב, דפי צביעה, עוגות יום הולדת, עוגת דורה, צביעה ויצירה, אתרי צביעה, כרטיסי ברכה, יצירה לילדים, פעילות יצירה, חזרה ללימודים חגים: ראש השנה,סוכות,סתיו,חנוכה,ט"ו בשבט,יום המשפחה,פורים,אביב,פסח,יום העצמאות,שבועות,יום ירושלים, קיץ טלוויזיה: ערוץ הילדים, ערוץ דיסני, כמעט מלאכים, דייגו, בנות הים, דרדסים, דורה ובוץ, בראץ, ברבי, בוב הבנאי, בוב ספוג, ווינקס, פסטיגל 2013,פסטיבל פסטיגל, מותק של פסטיבל עוד: MyFirstHomePage, אופטומטריסט שירי ילדים, מתכונים לילדים ביגו:  בנות, בנים, משחקים, הורדות, טלויזיה, פסטיגל, עולמות וירטואלים, גסטין ביבר, פייסבוק , עולם הטרנדים , סדרות וכוכבים , מזרחי מעריב לילדים:  קומיקס בדיחות חידות המומחה, בוחן עצמי  מומלץ: פליקס - דף הבית הראשון שלי חדשים ומומלצים: עולם המשחקים, עולם משחקי בנות , עולם הסרטים , סידה ודן, הדרדסים,
 משחקי כדורים
דפי צביעה לחנוכה, אפליקציות לילדים


//